ࡱ> 685)` R(#bjbj9.{{ ||||||| 8 \, A T T T T T z $ahL!| v z ||T T " |T |T ||T H d{ &`z$<A|  8R A D |||||| sQN Nݏ NXT 4~[hQOёva TlQS Nݏ /fONNEev9hn Nݏ Nd [hQuNelO0Z>kS/f[hQ{tvKbk ~ckݏz0Q\ݏz02bkNEeSuMb/f[hQ{tvwckvv0:NR[R:_[ Nݏ NXTvYe cgq ݏ NZ vSR Te~vQ~ckv:gO ~ƖVxvzQ[ ǑS Nݏ NXT:_6R'`4~[hQOё [ge Nݏ ԏ؏ NQSLZ>kvRl _[hQSOL]ɉuz\ON O[hQuN0 Nݏ NXT4~[hQOёvRlĉ[Y N N0[hQOёN~vVTpe 10 Nݏ NXT4~[hQOёpe2000CQ0 20N NNXT N(W4~[hQOёVKNQ 1 T{|q_T[hQuNvNN0NEebYZv#N0 2 N~dqp0dqvI{hgbYZv#N0 3 VT{|Wf[`NݏĉYZv#N0 4 Ve]bvQ[ݏ~YZv#N0 N0[hQOёԏ؏ĉ[ 10[QsݏzL:NKNew Y;NR~ck ɉu[Tyĉz6R^ N*NgQ NQݏzvNXT ~NN!k'`ԏ؏*NN4~vhQ萉[hQOё0 20 Nݏ NXT N!kݏzL:NKNew (W N*NgQQ!kQsݏzL:Nv [hQOё NQԏ؏ v^͑e4~ Odk{|c0 &*,.468͵g͜W>%W1h] CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1hq[CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sHh] CJ KH^JaJ mHsH1h,CJ,KHOJPJQJ^J_HaJ,mHo(sH7h{h{CJ,KHOJPJQJ^J_HaJ,mHo(sH1h] CJ,KHOJPJQJ^J_HaJ,mHo(sH.h] CJ,KHOJPJQJ^J_HaJ,mHsH1h{CJ,KHOJPJQJ^J_HaJ,mHo(sH1h'CJ,KHOJPJQJ^J_HaJ,mHo(sH,.8 @ v __S dEƀ!TGWD`gd'" d7$8$H$` d7$8$H$` d7$8$H$7$8$H$d7$8$H$WD`gd{P d7$8$H$WDX`P gd, #&#8:>@BFRTXZprtv " 趝脶϶τττkR1hCJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1h,CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1hb jCJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1hK|CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1hq[CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1h] CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH.h] CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHsH" ( * . 0 H J ^ j p ʹiiQ8Q1h] CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH.h] CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHsH1hb jCJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1hCJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1hCJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1hq[CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1hdtCJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1h'CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH ʹʹnS84h'"CJ KHOJPJQJ\^J_HaJ mHo(sH4h] CJ KHOJPJQJ\^J_HaJ mHo(sH4ha3CJ KHOJPJQJ\^J_HaJ mHo(sH4h|{bCJ KHOJPJQJ\^J_HaJ mHo(sHh] CJ KH^JaJ mHsH1h] CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1hdtCJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1h|{bCJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH   @ D b f Ǭv[F4F"h % B*CJ OJPJQJo(ph(h h'"B*CJ OJPJQJo(ph4hWBCJ KHOJPJQJ\^J_HaJ mHo(sH4hCJ KHOJPJQJ\^J_HaJ mHo(sH4h'"CJ KHOJPJQJ\^J_HaJ mHo(sH4h|{bCJ KHOJPJQJ\^J_HaJ mHo(sH:h|{bh|{bCJ KHOJPJQJ\^J_HaJ mHo(sH4hdtCJ KHOJPJQJ\^J_HaJ mHo(sH f j l r z  ǵdK0hCJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH6hhWBCJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH6hWBhWBCJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH0ha3CJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH"h'B*CJ OJPJQJo(ph"h'"B*CJ OJPJQJo(ph(h h'"B*CJ OJPJQJo(ph"hXB*CJ OJPJQJo(ph B o__Od7$8$H$`gd6d7$8$H$`gd(d7$8$H$`gd d7$8$H$`d7$8$H$`gdd7$8$H$`gd'"S dEƀ!TGWD`gd'" " $ & > ΜjjQj53U6hhinCJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH0hd=_CJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH0h{CJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH0hCJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH0hCJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH0hr%CJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH0h6CJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH0h)K,CJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH30[b N4~[hQOёv Nݏ NXTǑS\Ps0\PLv󁞏ce 40[ Nݏ NXT[hQOёv4~08hTԏ؏ 1uTlQS[hQ# vQNvsQMT0 N0vQNBl 10TlQSR[R:_L]v[hQYe cؚL] cz\ONvɉ'` ɉuz0܏yNEe0 20TUSMOTL]n6R[yc[avvvTaIN Nݏ NXTƋ0R]v aS0RUSMOvsQ_TsQ` ͑ehzuz\ONvO_TQ_ w1\9e cz\ON0 30TlQS[hQ蕉[cNNmeQ0RWB\[yĉ[ۏL[ hQSOL]f}vy6R^vwckaV oSL]S Nݏ O[hQvyg'` MNO N!kݏz vSus R SmSv[hQuNvlV :NONvlEN[cO:_ gRv[hQO0 40,gc[a2018t^1g1ewgbL0 q\N[lcƖV gPlQS 2017t^12g18e    " D F H J N P d 絜ΜΜjO44h] CJ KHOJPJQJ\^J_HaJ mHo(sH4h6CJ KHOJPJQJ\^J_HaJ mHo(sH0h] CJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH0hcCJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH0h:CJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH0hCJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH0hCJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH0h(CJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH !!!&!*!,!4!6!:!CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1hd=_CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sHh] CJ KH^JaJ mHsH1h6CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH1h] CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH6h6h] CJ KHOJPJQJ\^JaJ mHo(sH !v"""" #######"#$#&#(#gdd `dWD^``gddt dWDx`|d`| d7$8$H$`d7$8$H$`gdnN d7$8$H$`!!!!""" "" "("*"4">"N"r"t"v"""ǫss_L6+h"h] CJ KHPJ^JaJ mHo(sH%h"CJ KHPJ^JaJ mHo(sH'h"h] CJ KH^JaJ mHo(sH7h"hnNCJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH7h"h\DCJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH7h"h] CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH7h"hCJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH7h"h6CJ KHOJPJQJ^J_HaJ mHo(sH"""""""### # ####### #&#(#̻̻̪̞hG1>jhG1>Uhdth] CJ aJ o(!hjCJ OJPJQJ_HaJ o(!hnNCJ OJPJQJ_HaJ o(!h] CJ OJPJQJ_HaJ o(h] CJ QJaJ !hnNCJ OJPJQJ_HaJ o(h] CJ aJ 709182P/R . A!Q"Q#$Q%S 666666R@R cke $1$a$(CJKHOJQJ_HaJmH nHsH tH$A$ ؞k=W[SOi nfh ?J+Jd=_|{bWfb jgninK|Du,'"B:'{nN{K-_ 9X6wi"A6YdtWBcl>(j\DHnq ^@yy yy@@ UnknownUSER Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial=E eck\h[{SOўSO;5 N[_GB2312;ўSOSimHei;[SOSimSun?NSewiSOBatang7&{ @Calibri Qh*gR\#4Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[QJQX ?d2 AdministratorUSEROh+'0p  , 8 DPX`hAdministratorNormalUSER35Microsoft Office Word@8+@p@?ߋ{՜.+,D՜.+,|8  (0' d ?GKSOProductBuildVer2052-10.1.0.5777 !"#$&'()*+,./012347Root Entry Fx{91TableWordDocument9.SummaryInformation(%DocumentSummaryInformation8-CompObjm FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q